SPOMLADANSKI KMETIJSKO OBRTNI SEJEM KOMENDA 22. – 24. MAREC, 2024

1. DOVOZ IN MONTAŽA RAZSTAVNIH PREDMETOV
Dovoz in montaža opreme in razstavne opreme je možna od torka, 19. marca do četrtka 21. marca med 9. in 20. uro. Priporočamo, da večje razstavne eksponate čimprej dostavite. V nočnem času med 20. in 9. uro dostop na sejemski prostor ni možen oz. je izjemoma možen le po predhodnem dogovoru z organizatorjem.
2. DOSTAVA IN ODVOZ V ČASU SEJEMSKE PRIREDITVE
V petek 22. marca, soboto 23. marca in nedeljo 24. marca 2024 je dovoz na sejemski prostor možen le med 7. in 9. uro s parkirno vstopnico za razstavljavce.
Po 9. uri vstop z vozili na sejemski prostor NI MOŽEN !!
Dostavna vozila se morajo po opravljeni dostavi umakniti s sejemskega prostora na parkirni prostor, ki je namenjen razstavljavcem. V primeru neupoštevanja tega določila bo vozilo odstranjeno na stroške razstavljavca.
V petek in soboto je odvoz iz sejemskega prostora možen med 18. in 19.30 uro.
Posebno opozorilo organizatorja:
Pri dovozu in odvozu iz sejemskega prostora imajo prednost vozila, ki prevažajo žive živali. Prosimo vse razstavljavce, da iz objektivnih razlogov omogočijo, da vozila, ki prevažajo žive živali prednostno vstopijo in izstopijo s sejemskega prostora.
3. UPORABA VILIČARJEV
Uporaba viličarjev je plačljiva. Cenik je objavljen na spletni strani organizatorja.
Kontaktna oseba za izposojo viličarja je Matjaž Ravnikar – 041 563 013. Lokacija izposoje viličarjev je v središču sejma poleg male tribune.
Pri dovozu, odvozu, montaži in demontaži razstavnih predmetov in opreme lahko razstavljavci uporabljajo viličarje organizatorja pod naslednjimi pogoji:
ob prevzemu viličarja, razstavljavec izpolni obrazec, v katerem so podatki uporabnika, izjava, da ima ustrezno dovoljenje za uporabo viličarja, čas prevzema in predvideni čas vrnite viličarja.
Posebno opozorilo organizatorja:
Vsak uporabnik uporablja viličar na lastno odgovornost in je osebno odgovoren za morebitno povzročitev telesnih poškodb ali materialne škode .
Uporabnik je dolžan viličar pripeljati na prevzemno mesto v predvidenem času.Viličarji bodo na voljo:

 • v torek 19.3 med 8. in 19. uro
 • v sredo 20.3 med 8. in 19. uro
 • v četrtek 21.3 med 8. in 19. uro
 • v ponedeljek 25.3 med 8. in 19. uro
 • v torek 26.3 med 8. in 19. uro
 • v sredo 27.3 med 8. in 12. uro
4. PRODAJA NA RAZSTAVNIH PROSTORIH
Prodaja na razstavnih prostorih je dovoljena le v času obratovanja sejma in sicer

 • v petek med 10. in 18. uro
 • v soboto med 9. in 18. uro
 • v nedeljo med 9. in 18. uro.

Razstavljavci so dolžni v petek in soboto:

 • ob 18. uri zaključiti s prodajo
 • do 18.30 pospraviti razstavni prostor
 • do 19. ure odpeljati razstavne predmete in zapustiti razstavni prostor
5. GOSTINSKA DEJAVNOST NA SEJEMSKEM PROSTORU
Izvajanje gostinske dejavnosti na sejemskem prostoru je možna le v času uradnega obratovanja sejma med 9. in 18. uro. Pri vseh točilnih pultih mora biti na vidnem mestu opozorilo, da se hrana in pijača streže le do 18. ure.Gostinci so dolžni:
pri strežbi upoštevati določila veljavnih predpisov glede omejitve uporabe alkohola (strežba mladoletnim, vidno pijanim osebam ipd …),
za strežbo pijače uporabljati plastično embalažo,

 • ob 18. uri zaključiti s strežbo hrane in pijače,
 • do 18.30 poskrbeti, da obiskovalci zapustijo območje gostinskega prostora,
 • do 19. ure pospraviti prostor pri gostinskem objektu in zapustiti sejemski prostor.
6. DEMONTAŽA IN ODVOZ
V nedeljo (zadnji dan sejma) je odvoz možen med 18. in 21. uro.
Demontaža in odvoz razstavnih eksponatov po končanem sejmu je možna v ponedeljek 25. marca, torek 26. marca in v sredo 27. marca med 9. in 18. uro.

Posebno opozorilo organizatorja

Svetujemo, da v času odvoza ( med 18. in 21. uro) zadnji dan sejma zagotovite nadzor nad vašo opremo in razstavljenimi predmeti, ki jih niste odpeljali. Prav v tem času so pogosti primeru odtujitve predmetov, ki niso pod nadzorom.
7. PROMETNI REŽIM ZA RAZSTAVLJAVCE
Razstavljavci na sejemski prostor vstopajo z vozili v času dostave med 7. in 9. uro.
Dostop na sejmišče z dostavnimi vozili je v času dostave možen SAMO iz Glavarjeve ceste v Komendi (zahodni vhod). Za odvoz se lahko uporablja tudi vzhodni vhod, vendar se lahko oba vhoda uporabljata za odvoz samo v petek, soboto in nedeljo zvečer. Slika z navodili se nahaja na dnu tega obvestila!
V nedeljo po zaključku sejma velja za odvoz spremenjen prometni režim: vstop za vozila na sejmišče je dovoljen izključno na zahodnem vhodu z Glavarjeve ceste, izstop pa v smeri makadamskega parkirnega prostora na vzhodni strani in vključitev v promet na Glavarjevo cesto pri OŠ Komenda.
8. ZAVAROVANJE RAZSTAVLJANIH PREDMETOV IN OPREME
Razstavljavci SAMI POSKRBIJO za zavarovanje svojih razstavljenih predmetov in opreme pri izbrani zavarovalnici. Za odtujitev ali poškodovanje razstavljene opreme ali predmetov na sejemskem prostoru ORGANIZATOR NE ODGOVARJA!!
9. VAROVANJE SEJEMSKEGA PROSTORA
Organizator sejma izvaja varovanje sejemskega prostora (z izbrano družbo za zasebno varovanje) od torka 19. marca 2024 do vključno torka 26. marca 2024 zjutraj. Za varovanje je poskrbljeno med med 19.30 in 7.00. V dnevnem času med 7. in 19.30 uro, za razstavljeno opremo in predmete skrbijo razstavljavci sami.
10. ZADRŽEVANJE NA SEJEMSKEM PROSTORU PO 18.30 URI Z NAMENOM DRUŽENJA NI DOVOLJENO!
Kontaktni podatki

Last Updated on 5. February, 2024 by osa