031 635 911
051 223 037
[email protected]

Živinorejsko poljedelski kolobar v SKP 2023-2027

V petek, 31. marca 2023, ob 9.30 uri, bo v okviru Kmetijsko obrtnega sejma v Komendi, v predavalnici KK Komenda, na Glavarjevi cesti 98, potekalo strokovno predavanje z naslovom Živinorejsko poljedelski kolobar v SKP 2023-2027
Kako pridelati dovolj hrane/krme in izrabiti možnosti, ki jih ponuja SKP 2023-2027
Program:
•    Pregled pridelovalnih območij
–    Ljubljanske kotline (Ljubljansko polje, Kranjsko polje, Sorško polje)
–    Ljubljanskega Barja

•    Naravne danosti
•    Pogojenost
•    KOPOP
•    Primeri kolobarjev glede na usmeritve kmetijske pridelave in zahteve SKP 2023-2027

Predavali bosta svetovalki specialistki za poljedelstvo:
Damjana Iljaš (KGZS – ZavodLjubljana) in Marija Kalan (KGZS – Zavod Kranj).

Vljudno vabljeni!

Leave A Comment

Go to Top