031 635 911
051 223 037
[email protected]

KAKO UPORABITI PODATKE KATALOGA BIKOV IN SPLETA ZA ODBIRO NAJPRIMERNEJŠEGA BIKA

Vabimo vas v soboto, 1. aprila 2023, ob 10. uri, v okviru Kmetijsko obrtnega sejma v Komendi, v predavalnico KK Komenda, na Glavarjevi cesti 98 na strokovno predavanje z naslovom
KAKO UPORABITI PODATKE KATALOGA BIKOV IN SPLETA ZA ODBIRO NAJPRIMERNEJŠEGA BIKA
Predavatelj mag. Janez Kunc, dr. vet. med.,
KGZS-Zavod LJ, Osemenjevalni center Preska

Lepo vabljeni!

Leave A Comment

Go to Top