Page 6 - 25. Jesensko kmetijsko obrtni sejem Komenda 2021
P. 6

25. Jesenski kmetijsko obrtni sejem Komenda 2021


     25. Jesenski kmetijsko obrtni sejem

     Komenda 2021     www.sejemkomenda.si
    Sejemska revija
    in seznam razstavljavcev

    1.–3. oktober 2021    Vsebina:

    Prva prodajno razstavna avkcija konj ........................................................................ 7
      Zemljevid sejma................................................................................................ 8–9

      Zemljevid šotorov ...................................................................................... 10–11
 A GROM                EDICA
      Razstavljavci po abecednem redu ..................................................... 12–35
      Razstavljavci po dejavnostih ................................................................ 36–42

      Oglasi ............................................................................................................... 43–47
    Nagradna križanka ........................................................................................................... 48


     Vabimo vas, da se kot razstavljavec in obiskovalec udeležite
      sejmov in prireditev Konjeniškega kluba Komenda

    Kolofon:

    Predsednik KK Komenda: Dr. Marjan Sedej
    Predsednik Odbora za sejem: Igor Štebe
    Predsednik Odbora za konjeniško dejavnost: Roman Jerovšek
    Predsednik Nadzornega odbora: Mirko Jenko
    Predsednik Disciplinske komisije: Miha Tebernik
    Tajnica: Polona Osolnik
    Odbor za sejemsko dejavnost:
     • Igor Štebe, predsednik
     • Jurij Kern, kontakt za razstavljavce, 031 635 911
     • Stane Štebe, kontakt za razstavljavce, 041 654 223
     • Pavel Vidmar, prodajne stojnice, 041 624 509
     • Igor Šeme, vodja prometa in varovanja, 041 227 833
    Informacije glede prijav in rezervacije prostora:
    031 635 911 ali 041 654 223
    Izdajatelj revije: KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
    Urednik: Aleksander Sokler
    Oblikovanje: Oblikovalnica Sokler, Urška Sokler
    Tisk: PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o.

    V reviji so objavljeni podatki prejeti do 3. septembra 2021.
    Za morebitne napake ne odgovarjamo.    6  oktober 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11