Page 5 - 26. Spomladanski kmetijsko obrtni sejem Komenda
P. 5

Spomladanski kmetijsko obrtni sejem Komenda 2022


                Spomladanski           Splošne informacije:

       kmetijsko obrtni sejem              Predsednik KK Komenda: Dr. Marjan Sedej
                                Predsednik Odbora za sejem: Igor Štebe
              KOMENDA 2022             Predsednik Odbora za konjeniško dejavnost: Roman Jerovšek
                                Predsednik Nadzornega odbora: Mirko Jenko
                                Predsednik Disciplinske komisije: Miha Tebernik
                                Tajnica: Polona Osolnik
                                Organizator sejma je Konjeniški klub Komenda.
                                Odbor za sejemsko dejavnost:
                                  • Igor Štebe, predsednik
                                  • Jelenko Milić, podpredsednik, 041 471 690
                                  • Jurij Kern, kontakt za razstavljavce, 031 635 911
                                  • Stane Štebe, zunanji razstavni prostor, 041 654 223
                                  • Pavel Vidmar, prodajne stojnice, 041 624 509
                                  • Igor Šeme, vodja prometa in varovanja, 041 227 833
                                  • Matjaž Ravnikar, logistika/vzdrževanje, 041 563 013
                                  • Matej Jan, šotori, 041 715 065
                                  • EL-TT d.o.o.: Tomaž, elektrika, 068 164 896
                                      Rok, elektrika, 051 212 548
                                      Stane, elektrika, 041 754 419
                                Informacije glede prijav in rezervacije prostora:
            www.sejemkomenda.si           031 635 911 ali 041 654 223

                                •  Uradna otvoritev sejma: petek, 8. april 2022, ob 12. uri.
                                • Sejem je za obiskovalce odprt:
                   Sejemska revija       petek, 8. april 2022, od 10. do 19. ure
             in seznam razstavljavcev         sobota, 9. april 2022, od 9. do 19. ure
                                 nedelja, 10. april 2022, od 9. do 18. ure
             8. – 10. april 2022          • Delovni čas pisarne organizatorja: (pisarna je v prostorih kluba - novi hlevi)

                                 ponedeljek – sobota od 9. do 12. ure
      Vsebina:

        Zemljevid sejma................................................................................................ 6–7 Vabimo vas, da se kot razstavljavec in obiskovalec udeležite
                                   sejmov in prireditev Konjeniškega kluba Komenda
        Zemljevid šotorov ............................................................................................ 8–9
                                Kolofon:
        Razstavljavci po abecednem redu ..................................................... 10–44
        Razstavljavci po dejavnostih ................................................................ 46–54 Izdajatelj revije: KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
                                Urednik: Aleksander Sokler
        Oglasi ............................................................................................................... 55–71 Oblikovanje: Oblikovalnica Sokler, Urška Sokler
                                Tisk: PARTNER GRAF zelena tiskarna d.o.o.
      Nagradna križanka ........................................................................................................... 72
                                V reviji so objavljeni podatki prejeti do 24. marca 2022.
                                Za morebitne napake ne odgovarjamo.


               Prodaja kmetijske in gradbene
               mahanizacije ter prehranskih dopolnil
               Luže 21, 4212 Visoko
               Tel.: 031 671 263 in 031 689 883                 Agro Sajevic doo                                                   april 2022  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10