Page 5 - 25. Jesensko kmetijsko obrtni sejem Komenda 2021
P. 5

25. Jesenski kmetijsko obrtni sejem Komenda 2021
       25. Jesenski kmetijsko obrtni

             sejem v Komendi

     Spoštovani,

     Organizator kmetijskih sejmov se je po letu in pol »prisiljenega« odmora za-
     radi epidemije COVID smelo odločil, da organizira tokratno prireditev. Pred
     nami so dnevi prvega vikenda v oktobru, ko je bilo po tradiciji v Komendi
     zelo živahno. Letos je to že 25. Jesenski kmetijsko obrtni sejem v Komendi.
     Verjamem, da bo tudi tokratna sejemska prireditev, kot vse dosedanje, pri- Stanislav Poglajen
     vabila v našo občino v teh pozno jesenskih dneh veliko trgovcev, sejmar-
     jev, kupcev ali zgolj le obiskovalcev. Kljub ne najbolj ugodnim razmeram za takšne dejavnosti in strogih ukrepih, ki
     jih predpisuje država, je tudi tokratna organizacija sejma potrditev, da je bila pred mnogimi leti takratna odločitev
     vodstva Konjeniškega kluba izredno smela in pravilna. Tokrat sejemska prireditev žal prvič poteka brez pokojnega
     dolgoletnega predsednika Konjeniškega kluba Komenda in častnega občana Občine Komenda Alojza Laha.

     Sejmi v Komendi se lahko s kvaliteto in kvantiteto primerjajo z vsemi večjimi sejemskimi dogodki in kraji tako v Slo-
     veniji kot širše. Prepričan sem, da bo tudi tokratna sejemska prireditev kljub morebiti zmanjšanemu številu razstav-
     ljavcev in ponudnikov storitev, uspešna, kvalitetna in primerljiva z uveljavljenimi tovrstnimi prireditvami.
     V Komendi se vedno zberejo in predstavijo mnogi razstavljavci - podjetniki, obrtniki, kmetje, zbornice, … tudi iz
     tujine, ki poleg kmetijstva predstavijo in nudijo vrsto drugih gospodarskih dejavnosti. To je predstavitev dosežkov,
     znanja, ponudbe in poslovno-družabnega druženja Slovenije.
     Zahvaljujem se vsem, ki ste kakor koli pripomogli k tej uspešni prireditvi, vsem razstavljavcem in ponudnikom želim
     v teh dneh obilo poslovnih uspehov, obiskovalcem in gostom pa prijetno počutje v Komendi.
     Ponosni smo lahko, da imamo takšne prireditve, ki poleg organizatorja predstavlja in povezuje tudi našo občino v
     oblikovanju ogledala skupnega razvoja.
     Dobrodošli na tokratnih jesenskih sejemskih dnevih v Komendi. Srečanja naj bodo v prvi vrsti ZDRAVA, prijazna in
     poslovno uspešna.
                                             Stanislav Poglajen
                                                župan


                                                 oktober 2021  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10