Page 4 - 25. Jesensko kmetijsko obrtni sejem Komenda 2021
P. 4

25. Jesenski kmetijsko obrtni sejem Komenda 2021


    Peter Svetina

    Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, razstavljavci in organizatorji,

    kmetijsko-obrtni sejem v Komendi je eden tistih, ki mi je najbolj blizu. Pa ne zato, ker je le streljaj od Klanca pri Ko-
    mendi, kjer sem doma, pač pa ga imam – verjamem, da kot mnogi izmed vas – za svojega. V 25. letih se je v njegovem
    okviru spletlo veliko poslovnih in drugih vezi, predstavljeni so bili izdelki, stroji, nove tehnologije, trendi in rešitve,
    izmenjane izkušnje in znanje, s tem pa spodbujen tudi nadaljnji uspešni razvoj stroke. V hitro spreminjajočem svetu
    je pomembno biti v koraku s časom in veseli me, da organizator, t. j. Konjeniški klub Komenda, meri še višje: k (so)
    ustvarjanju trendov. To počne izjemno uspešno, saj je sejem že zdavnaj prerasel okvire domačega okolja oz. meja. Pri
    tem pa je v času, ko so kmetijska proizvodnja, gozdarstvo in ribištvo zaradi podnebnih sprememb pred številnimi iz-
    zivi in pritiski, bistveno zavedanje o pomenu skrbi za okolje. Okoljska ozaveščenost mora biti vsem jasna smernica, to
    pogosto poudarjam kot varuh človekovih pravic. S sodelavkami in sodelavci opozarjamo odločevalce na številne po-
    membne vidike s tega področja - na primer na problematičnost umeščanja stanovanjskih stavb v kmetijska območja,
    pa na problematiko sobivanja kmetov z drugimi prebivalci, na primer, če gre za intenzivne obdelave zemljišč, kot so
    hmeljišča, trajni nasadi, itd. Tehnološki razvoj je ponekod kmetovanje intenziviral, nekateri kmetje imajo več glav
    živine, delovna intenzivnost lahko povzroča več hrupa, tudi smradu. Pri intenzivni pridelavi hmelja nasadi hmeljišč
    segajo v območja stanovanjskih sosesk oziroma se jim približujejo, in še bi lahko našteval. Prav zato je treba nepre-
    stano iskati ravnotežje med različnimi potrebami in kljub gospodarski oziroma kmetijski pobudi ohranjati kvaliteto
    življenja ljudi. Vzpostavljanje ravnotežja pa je naloga države in njenih služb, ki morajo pri snovanju kmetijskih politik
    slediti smernicam trajnostnega razvoja in ne pretirano obremenjevati že tako obremenjenega okolja ali zmanjševati
    kvaliteto življenja ljudi. Mnogi ne vedo, da je Slovenija s približno 65 odstotki gozdnih površin tretja najbolj gozdnata
    država v Evropi. Ta naša bogata zakladnica je bila dolgo zapostavljena, zato je njena nadaljnja nadgradnja in krepi-
    tev z osredotočenostjo na tehnološki razvoj, inovativnost in nove rešitve, vsekakor nujna. Od nas samih je odvisno
    v kakšni deželi bodo živeli naši zanamci. Če bomo že danes delovali povezano in solidarno, v dobrobit sočloveka in
    narave, pa verjamem, da bodo vsa naša prizadevanja nagrajena. Tudi za prihodnje rodove.

    Uspešne sejemske dni vam želim. Aktualne in prihodnje!

                                         Peter Svetina,
                                       varuh človekovih pravic
    4  oktober 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9