Page 3 - 25. Jesensko kmetijsko obrtni sejem Komenda 2021
P. 3

25. Jesenski kmetijsko obrtni sejem Komenda 2021             Sejmu naproti

     Trije pojmi označujejo kraj Komenda: Peter Pavel Glavar, Konjeniški klub,
     sejem.
     Peter Pavel je Komendo postavil na svetovni zemljevid in sloves kraja pone-
     sel preko narodnostnih mej takratne države. Konjeniški klub Komenda po-
     oseblja ljubezen do konj, športa, prijateljstva in tovarištva več kot 60 let in
     sledi uspešne reje in tekmovanja kasaških in jahalnih konj so opazne daleč  Dr. Marjan Sedej
     preko meje slovenske države. In sejmi, ki so bili rojeni v konjeniškem klubu
     Komenda, so v 25 letih postavili temelje gospodarsko-turističnega razvoja
     območja, ne samo občine Komenda, pač pa mnogo širše, saj so iz skromnih začetkov, danes razstavljavci iz vseh kra-
     jev naše domovine pa tudi iz tujine. Vse številke teh 25-tih let so resnično impresivne: število razstavnih površin, šte-
     vilo razstavljavcev, število obiskovalcev, obseg sklenjenih poslov, obiski pomembnih predstavnikov naše politične in
     gospodarske elite. Ves ta razvoj je doprinesel k temu, da je danes Komenda trdno zasidrana na zemljevidu sejemskih
     prireditev v Sloveniji, oba sejma, zlasti še pomladanski, pa nedvomno prvi po zanimanju in atraktivnosti.
     Letošnji jesenski sejem je poseben. Poseben zato, ker je organiziran v posebnih časih, ki usodno zaznamujejo naše
     vsakdanje življenje. Poseben zato, ker od vsakega od nas: organizatorja, razstavljavcev in obiskovalcev terja dodaten
     napor, prilagajanje, usklajevanje in potrpežljivost.
     Poseben zato, ker simbolno dokazuje, da ob upoštevanju ukrepov vendarle lahko uspemo, če imamo jasen cilj, voljo,
     pogum in smelost!
     Dragi obiskovalci, spoštovani razstavljavci! Vesel sem, da vas lahko pozdravim na našem 25. Jesenskem kmetijsko
     obrtnem sejmu. Verjemite mi, da je odločitev za organizacijo sejma zahtevala od nas veliko mero korajže, saj smo
     dan za dnem spremljali novice in ukrepe epidemioloških oblasti. A smo verjeli v sebe in v Vas in predvsem želeli, da
     vsi skupaj pripomoremo k »normalnosti« našega življenja in da po odpovedi dveh tradicionalnih sejmov v letu 2020
     in letošnjega pomladanskega, končno organiziramo letošnji jesenski sejem. Ponosni smo, da ste podprli naše ambi-
     cije in prepričani smo v uspešno promocijo in prodajo Vaših izdelkov in storitev.

     Dovolite mi, da da se v zaključku spomnim še na moža, ki ga danes ni več med nami, a je bil pionir sejemske dejavno-
     sti Konjeniškega kluba Komenda. Ta sejem je prvi, ki je organiziran brez dolgoletnega predsednika kluba g. Lojzeta
     Laha. Vljudno Vas vabim in prosim, da se ob vstopu v sejemski prostor za trenutek spomnite na očeta sejemske de-
     javnosti v Komendi in mu naklonite nekaj utripov svojega srca. V znak hvaležnosti in spoštovanja.
     Vsem Vam, spoštovani razstavljavci in obiskovalci, dragi prijatelji in partnerji, iskreno in s hvaležnostjo se Vam zah-
     valjujem za sodelovanje in obisk. Želim Vam prijetno in varno druženje ob spoštovanju PCT pogojev, obilo uspešnih
     dogovorov, prodaje in nakupov. In predvsem, bodite in ostanite zdravi!                                           Dr. Marjan Sedej
                                      predsednik Konjeniškega kluba Komenda                                                 oktober 2021  3
   1   2   3   4   5   6   7   8