Page 3 - 26. Spomladanski kmetijsko obrtni sejem Komenda
P. 3

Spomladanski kmetijsko obrtni sejem Komenda 2022
       Letošnjemu spomladanskemu

               sejmu naproti

     Nekoč sem prebral čudovito misel: »Življenje ni čas, ki ga preživimo. Življenje
     je srečanje s prijatelji«.
     Prav to lahko rečem za letošnji že 26-ti Spomladanski sejem Komenda
     2022. Številni pristni odnosi preteklih desetletij, lepa srečanja in brezštevilni
     posebni dogodki, ki so zaznamovali pretekla sejemska srečanja niso le »pre-
     tečen« čas, pač pa sedanjost in prihodnost prijateljev, ki se srečujemo, vese- Dr. Marjan Sedej
     limo, trgujemo in se, preprosto rečeno, imamo lepo.

     Ob tej priložnosti bi želel izraziti predvsem globoko hvaležnost in veliko zahvalo vsem, ki so kakorkoli prispevali svoj
     kamenček v mozaik uspešne sejemske zgodbe v Glavarjevi Komendi.

     Hvala najprej vsem sodelavcem iz Odbora za konjeniško in poslovno dejavnost Konjeniškega kluba Komenda, pose-
     bej obema podpredsednikoma kluba g. Igorju Štebetu in g. Romanu Jerovšku za vso potrpežljivost pri usklajevanju
     vseh nalog, spremljanju realizacije planiranih aktivnosti in dogovarjanju z vsemi deležniki letošnjega sejma.
     Hvala klubski administraciji za promtno ažuriranje vsakodnevnih podatkov, administrativni obdelavi in poslovnim
     stikom z razstavljavci.
     Hvala vsem drugim sodelavcem in članom Konjeniškega kluba Komenda za vso pomoč in zgled dolgoletnega služe-
     nja ciljem in poslanstvu kluba. Preveč jih je sodelovalo in še sodelujejo, da bi jih našteval poimensko.
     Vse izkušnje, misli in ideje, ki so se realizirale skozi polletne priprave na letošnji spomladanski sejem so podlaga za
     mojo smelo trditev in zagotovilo, da bo tudi ta sejem najžlahtnejša roža v šopku slovenskih sejmov leta 2022.
     Seveda pa sem največjo zahvalo dolžan vsem razstavljavcem, našim spoštovanim partnerjem in prijateljem. Nekateri
     so z nami od vsega začetka. Njihovi predlogi, pobude, tudi kritike, so odločilno pripomogli k temu, da se danes po
     celotni državi in izven nje, o komendskem sejmu govori spoštljivo in s priznanjem. Da je res tako, nam priča vedno
     večje število zadovoljnih obiskovalcev, ki skupaj z razstavljavci in Konjeniškim klubom pletejo čudovito zgodbo
     prijateljstva in korektnega poslovnega sodelovanja že tri desetletja.
     Dragi prijatelji Konjeniškega kluba Komenda, spoštovani razstavljavci, naši partnerji, cenjene obiskovalke in obisko-
     valci in vsi ljudje dobre volje! Želim vam lepo druženje, obilo veselja, dobro voljo, ugodne nakupe in uspešno proda-
     jo! Naj, ne samo tri dni letošnjega sejma, pač pa v celotnem letu 2022 odmevajo besede našega največjega pesnika
     Franceta Prešerna iz Zdravljice: »…dokaj dni naj živi, Bog kar nas dobrih je ljudi…«

                                           Dr. Marjan Sedej
                                      predsednik Konjeniškega kluba Komenda


                                                   april 2022  3 10/03/2022  08:11
 OGLAS-kampanja-GLC-MB_akcija-runout_Bilten-Komenda_210x297_03-2022.indd  1
 OGLAS-kampanja-GLC-MB_akcija-runout_Bilten-Komenda_210x297_03-2022.indd  1 10/03/2022  08:11
   1   2   3   4   5   6   7   8