petek, 6. oktober 2023
ob 10. uri
predavalnica KK Komenda, Glavarjeva cesta 98, Komenda – ob sejmišču

Aplikacija SOPOTNIK s satelitskimi posnetki Sentinel omogoča sprotno spremljanje stanja na kmetijskih površinah skozi celotno rastno obdobje. Mobilna aplikacija fotoSOPOTNIK (trenutno samo za androidne telefone) pa služi kot dodatno orodje aplikacije SOPOTNIK. Omogoča zajem georeferenčnih fotografij in je s SOPOTNIK-om neposredno povezana.

Nosilci kmetijskega gospodarstva se v obe aplikaciji prijavijo s svojim uporabniškim imenom in geslom, prejetim ob oddaji zbirne vloge. Po kratki predstavitvi vam bodo sodelavci KGZS Zavoda LJ na voljo za pomoč pri vzpostavitvi in uporabi aplikacij SOPOTNIK in fotoSOPOTNIK. S seboj prinesite prenosne računalnike in/ali mobilne telefone.

Predstavitev bo vodila Tina Trebušak.

Lepo vabljeni!