Page 3 - Jesenski_sejem_v_Komendi_2018
P. 3


JESENSKI SEJEM

KOMENDA

12.–14. OKTOBER


2018VSEBINA
Program dogodkov .................................................................................................4

Pomen naravovarstvenih ukrepov v kmetijstvu .................................................6

Investicija v bodočo generacijo.............................................................................8

Jesenske novosti iz Semenarne Ljubljana ..........................................................12

Konjereja v Sloveniji .............................................................................................14

Spoznajte najlepše bele lipicance in njihovo zgodbo o Lipici .........................16
Zbogom, proteze! .................................................................................................18

Zemljevid sejma ....................................................................................................22

Razstavljalci ...........................................................................................................27Predsednik KK Komenda, Odbora za sejme in častni občan občine ● člani - FRANC PODJED (organizator), PAVEL VIDMAR (pomoč-
Komenda LOJZE LAH nik), JELENKO MILIČ (promet in varnost), ŠTEFAN KERN, JANEZ
JEROVŠEK, MITJA LAMPE
Podpredsednik KK Komenda MATEJ JAN ● komerciala - ERNA VODNJOV
Predsednik odbora za kasaški šport ROMAN JEROVŠEK Izdajatelj Revije-Kataloga KONJENIŠKI KLUB KOMENDA

Tajnica KK Komenda POLONA OSOLNIK Urednik ANDREJ ŽALAR

Predsednik Nadzornega odbora MIRO JENKO Marketing HELENA MEGLIČ
Predsednik Častnega razsodišča MATJAŽ RAVNIKAR Oblikovanje in tisk EGIST ZAGORIČNIK - BOLD d.o.o.

Odbor za sejemsko dejavnost V Reviji in Katalogu so objavljeni prejeti podatki do 28. septembra 2018.
● predsednik - LOJZE LAH Za morebitne napake ne odgovarjamo.

Vabimo vas, da se kot razstavljalec in obiskovalec udeležite
sejmov in prireditev Konjeniškega kluba Komenda
   1   2   3   4   5   6   7   8