Page 3 - Untitled-1
P. 3


JESENSKI SEJEM
KOMENDA

6.–8. oktober
2017

VSEBINA

PROGRAM DOGODKOV ............................................................ 4

GLASBENI PRAZNIK V KOMENDI 2017 ........................................ 5
NAPAJANJE TELET - CUCELJ SLEDI TELETU ................................ 6
VZREJA TELET ....................................................................... 8
FINANČNE SPODBUDE EKO SKLADA ..........................................10
KMETIJSTVO IN INOVACIJE ....................................................12
REZALNE KLEŠČE RK250 PODJETJA UNIFOREST ..........................16
POSADIMO SLOVENSKI ČESEN .................................................18Tloris zunanjih razstavnih prostorov........................................22
Razstavljalci Po abecednem vrstnem redu .................................29
Tlorisi šotorov .....................................................................67
Gostinska ponudba na sejmu .................................................7822. JESENSKI KMETIJSKO OBRTNI SEJEM KOMENDA 2017

Predsednik KK Komenda, Odbora za sejme in častni občan KERN, JANEZ JEROVŠEK, MITJA LAMPE
občine Komenda - LOJZE LAH ● komerciala - ERNA VODNJOV
Podpredsednik KK Komenda - MATEJ JAN
Predsednik odbora za kasaški šport - ROMAN JEROVŠEK Izdajatelj Revije-Kataloga - KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
Tajnica KK Komenda - POLONA OSOLNIK Urednik - ANDREJ ŽALAR
Predsednik Nadzornega odbora - MIRO JENKO Marketing - HELENA MEGLIČ
Predsednik Častnega razsodišča - MATJAŽ RAVNIKAR Oblikovanje in tisk - EGIST ZAGORIČNIK - BOLD d.o.o.
Odbor za sejemsko dejavnost
● predsednik - LOJZE LAH V Reviji in Katalogu so objavljeni podatki prejeti
● člani - FRANC PODJED (organizator), PAVEL VIDMAR do 15. septembra 2017.
(pomočnik), JELENKO MILIČ (promet in varnost), ŠTEFAN Za morebitne napake ne odgovarjamo.
Vabimo vas, da se kot razstavljalec in obiskovalec udeležite
sejmov in prireditev Konjeniškega kluba Komenda
   1   2   3   4   5   6   7   8